21 september 2020 3 minuten

5 tips voor meer vitaliteit op de werkvloer

Ziekteverzuim kost het Nederlandse bedrijfsleven zo’n 141 miljoen euro per jaar (2019). Daarnaast zijn er medewerkers die tijdens ziekte tóch gaat werken. Dat komt de kwaliteit en productiviteit natuurlijk niet ten goede. Hoe verbeter je als werkgever of HR-manager de vitaliteit op de werkvloer en van je medewerkers in zijn geheel?

Hieronder krijg je 5 tips voor meer vitaliteit op de werkvloer om dit te bereiken. Als je direct alle tips wilt weten, download dan de whitepaper Integraal gezondheidsbeleid op de werkvloer. Daarin krijg je bovendien een handig stappenplan om je plan van aanpak succesvol samen te stellen.

Bevorder de zelfregie van jouw medewerkers

1. Richt je vooral op gezondheid in plaats van alleen ziekte
In Nederland zijn we vooral reactief bezig met gezondheid. Dat betekent dat onze zorg zich met name richt op het bestrijden van klachten en ziekten. Het probleem hiervan is dat de zorg- en bedrijfskosten daardoor juist alleen maar stijgen. Om die reden is het noodzaak om vanaf nu vooral proactief aan de slag te gaan met de gezondheid van onszelf én die van onze werknemers. Oftewel: het is beter om te voorkomen dan te genezen.

In een organisatie kun je dit bewerkstelligen door de eigen regie van de medewerkers te bevorderen. Met regie bedoelen we de medewerkers eigen verantwoordelijkheid geven over zijn of haar levensstijl. En daarmee dus ook over de persoonlijke gezondheid.

Uit onderzoek blijkt dat juist zo’n preventieve aanpak het ziekteverzuim op de werkvloer terug laat dringen.

Meer weten hierover? Download dan nu direct de whitepaper Integraal gezondheidsbeleid op de werkvloer: Zo doe je dat!

2. Breng de huidige situatie/HR analytics in kaart
Waar begin je met vitaliteitsbevordering op de werkvloer? De allereerste stap is om de huidige situatie in kaart te brengen. Een succesvol integraal gezondheidsbeleid is namelijk geen algemeen trucje wat je toepast. Het is daarentegen juist een beleid wat uniek is voor elke organisatie. De interventies of onderdelen zijn dan ook een toespitsing op de cijfers van de eigen organisatie. Zo pas je de HR analytics toe om op een datagedreven manier sturing te geven aan het gezondheidsbeleid.

Dus enkel wanneer dit volledig in kaart is gebracht, kan een passende oplossing gezocht worden om de duurzame inzetbaarheid te bereiken. Heb je nog geen data? Begin dan met dataverzameling, zoals je kunt lezen bij stap 3.

3. Doe een gezondheidscheck
Om de vitaliteit op de werkvloer te verbeteren, zul je exact moeten achterhalen welke aanpak het beste aansluit bij jullie organisatie in het bijzonder. Daarvoor is het raadzaam een gezondheidscheck uit te voeren onder de medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat door het uitvoeren van de gezondheidscheck het verzuim zelfs met 20% kan dalen na een jaar.

Zo’n gezondheidscheck hoeft bovendien helemaal niet ingewikkeld te zijn. Er bestaan meerdere apps die de gezondheid van medewerkers goed meten. Een bewezen effectief voorbeeld van zo’n app is onze eigen Persoonlijke Gezondheidscheck. Een arts is in de meeste gevallen dus niet eens nodig.

Persoonlijke Gezondheidscheck mobiele app

4. Communiceer gericht en effectief
Voor een geslaagd integraal gezondheidsbeleid is een actieve deelname vanuit de medewerkers noodzakelijk. Een actieve deelname bereik je alleen als de motivatie ook hoog genoeg is.

Hoe kun je je medewerkers het beste motiveren? Een sleutel tot succes ligt hierbij in de communicatie. Geen medewerker is hetzelfde. Zoek daarom van tevoren uit waar je jouw medewerkers mee aanspreekt en wat hen energie geeft, en benadruk dit. Maar ook waar de mogelijke weerstanden liggen, want dan kunnen deze worden weggenomen met gerichte communicatie. 

Denk hierbij aan communicatie zoals:
• Angst wegnemen als men gelooft dat hun privacy door de gezondheidscheck in het geding komt.
• Uitleggen wat de meerwaarde is om deel te nemen indien men er geen voordelen in ziet.
• Verhogen van kennis als men niet eens van het bestaan van de gezondheidscheck afweet.

Controleer bovendien altijd voor, tijdens en na de deelname of men nog steeds achter de gekozen methode staat.

5. Maak gebruik van nudging
Nudging is een motivatietechniek uit de gedragspsychologie waarbij je mensen onbewust positief beïnvloedt. Door middel van verschillende nudge-technieken geef je mensen een zetje richting het gewenste gedrag.

Voorbeelden van nudging bij gezondheidsgedrag zijn bijvoorbeeld:
• Het gebruik van kleinere borden en bestek in de kantine. Hierdoor zullen mensen minder eten. Het brein registreert namelijk een ‘bord vol met eten’, waardoor je je eerder verzadigd voelt.
• Het plaatsen van ‘snoeppotten’ met alleen maar gezonde snacks. Dus in plaats van een schaal met paaseitjes, kiezen voor een schaal met bijvoorbeeld appels. De impuls om te snoepen wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

Ook kun je gamification als nudge-techniek inzetten. &niped ontwikkelde bijvoorbeeld de serious game JOYN ME om gezondheidsgedrag te bevorderen.

Wil je meer tips en gedetailleerde informatie over een succesvolle aanpak van een integraal gezondheidsbeleid? Download dan nu de whitepaper “Integraal gezondheidsbeleid
op de werkvloer: Zo doe je dat!” en verhoog de duurzame inzetbaarheid in jullie organisatie.


Het toepassen van een integraal gezondheidsbeleid op de werkvloer

Download onze whitepaper over integraal gezondheidsbeleid hier.


 

Mireille Besseling