16 maart 2023 3 minuten

5 tips voor meer vitaliteit op de werkvloer

Het is algemeen bekend dat een gezonde en vitale werkomgeving niet alleen gunstig is voor medewerkers, maar ook voor de organisatie zelf. Medewerkers die zich goed voelen en vol energie zitten, zijn namelijk productiever en gemotiveerder. Maar hoe creëer je zo’n werkomgeving? In dit artikel delen we vijf praktische tips voor meer vitaliteit op de werkvloer, zodat jouw organisatie kan profiteren van gezonde en gelukkige medewerkers. Hoe verbeter je als werkgever of HR-manager de vitaliteit op de werkvloer en van je medewerkers in zijn geheel, en op duurzame wijze?

Hieronder krijg je 5 tips voor meer vitaliteit op de werkvloer. Als je direct alle tips wilt weten, download dan de whitepaper Integraal gezondheidsbeleid op de werkvloer. Daarin krijg je bovendien een handig stappenplan om je plan van aanpak succesvol samen te stellen.

1. Richt je vooral op gezondheid in plaats van alleen ziekte

In Nederland zijn we vooral reactief bezig met gezondheid. Dat betekent dat onze zorg zich met name richt op het bestrijden van klachten en ziekten. Het probleem hiervan is dat de zorg- en bedrijfskosten daardoor juist alleen maar stijgen. Om die reden is het beter vooral proactief aan de slag te gaan met onze gezondheid én die van onze medewerkers.

In een organisatie kun je dit realiseren door de eigen regie van de medewerkers te bevorderen. Met regie bedoelen we de medewerkers eigen verantwoordelijkheid geven over zijn of haar leefstijl.

Uit onderzoek blijkt dat juist zo’n preventieve aanpak het ziekteverzuim op de werkvloer terug laat dringen.

Faciliteer voor medewerkers de eigen regie over de leefstijl

2. Breng de huidige situatie in kaart

Waar begin je met vitaliteitsbevordering op de werkvloer? De allereerste stap is om de huidige situatie in kaart te brengen. Een succesvol integraal gezondheidsbeleid is namelijk geen algemeen trucje wat je toepast. Het is juist een beleid dat uniek is voor elke organisatie.

Door te begrijpen waar de belangrijkste gezondheidsrisico’s liggen en welke ondersteuning nodig is, kun je de juiste strategieën implementeren om de gezondheid en vitaliteit van werknemers te bevorderen. De interventies of onderdelen zijn dan dus specifiek gebaseerd op de cijfers van de eigen organisatie.

Zo zijn HR analytics erg waardevol om op een datagedreven manier sturing te geven aan het gezondheidsbeleid. Heb je nog geen data? Begin dan met dataverzameling, zoals genoemd onder stap 3.

3. Doe een gezondheidscheck

Om de vitaliteit op de werkvloer te verbeteren, zul je moeten achterhalen welke aanpak het beste aansluit bij jouw organisatie. Daarvoor is het raadzaam een gezondheidscheck uit te voeren onder de medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat door het uitvoeren van de Persoonlijke Gezondheidscheck het verzuim zelfs met 20% kan dalen na een jaar.

Zo’n gezondheidscheck hoeft bovendien helemaal niet ingewikkeld te zijn. Er bestaan meerdere apps die de gezondheid van medewerkers goed meten. Een bewezen effectief voorbeeld van zo’n app is onze eigen Persoonlijke Gezondheidscheck. Een arts is in de meeste gevallen dus niet eens nodig.

Persoonlijke Gezondheidscheck mobiele app

4. Communiceer gericht en effectief

Gerichte communicatie kan medewerkers bewust maken van het belang van gezondheid op de werkvloer. Het helpt hen begrijpen waarom de implementatie van het gezondheidsbeleid belangrijk is voor hun welzijn en productiviteit.

De juiste communicatie kan medewerkers daarnaast aanmoedigen om gezondere gewoonten aan te nemen. Bijvoorbeeld de persoonlijke adviezen die voortkomen uit de gezondheidscheck, of überhaupt deelnemen aan de check. Dit bereik je alleen als de motivatie hoog genoeg is.

Hoe kun je je medewerkers het beste motiveren?

Een sleutel tot succes ligt hierbij in de communicatie. Geen medewerker is hetzelfde. Zoek daarom van tevoren uit waar je jouw medewerkers mee aanspreekt en wat hen energie geeft, en benadruk dit. Maar zoek ook uit waar de mogelijke weerstanden liggen, want dan kunnen deze worden weggenomen met gerichte communicatie. 

Denk hierbij aan:

  • Angst wegnemen over de privacy, als er angst in dat deze in het geding komt.
  • Uitleggen wat de meerwaarde is om deel te nemen.
  • Verhogen van kennis als men niet van het bestaan van de gezondheidscheck afweet.

Aankondiging over de gezondheidscheck richting medewerkers via whatsapp

5. Nudge medewerkers richting gezonde keuzes

Nudging is een motivatietechniek uit de gedragspsychologie waarbij je mensen onbewust positief beïnvloedt. Door middel van verschillende nudge-technieken geef je mensen een zetje richting het gewenste gedrag.

Voorbeelden van nudging bij gezondheidsgedrag

  • Het gebruik van kleinere borden en bestek in de kantine. Hierdoor zullen mensen minder eten. Het brein registreert namelijk een ‘bord vol met eten’, waardoor je je eerder verzadigd voelt.
  • Het plaatsen van ‘snoeppotten’ met alleen maar gezonde snacks. Dus in plaats van een schaal met paaseitjes, kiezen voor een schaal met bijvoorbeeld appels. De impuls om te snoepen wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

Gratis whitepaper

Wil je meer tips en gedetailleerde informatie over een succesvolle aanpak van een integraal gezondheidsbeleid? Download dan nu de whitepaper “Integraal gezondheidsbeleid op de werkvloer” en verhoog de duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie.

 

 

 

Mireille Besseling