Privacyverklaring JOYN ME

JOYN ME heeft tot doel om medewerkers van bedrijven op een praktische wijze in contact te laten komen met methoden om werkstress te voorkomen. Het is een spel waarin de spelers in teams tegen elkaar spelen. Het spel geeft opdrachten die de teamleden moeten uitvoeren binnen een bepaalde tijd. Alle opdrachten hebben invloed op het energiemanagement van de speler en zijn gebaseerd op de principes van mindfulness-based stress reduction (MBSR).

De aard van het spel maakt dat we bepaalde persoonsgegevens moeten opvragen en bewaren. Dit spel slaat geen medische gegevens op.

Hieronder staat welke gegevens wij wel bewaren en hoe we dat doen.

Informatie over de verzamelde gegevens voor dit spel:

Welke informatie slaan we op?

  • E-mailadres
  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • Toegangscode
  • IP-adres (geanonimiseerd)
  • Speldata zoals voltooide opdrachten en motivatieprofiel, maar ook door jouw ingevoerde teksten, foto’s en audiobestanden.
  • Eventueel geslacht en leeftijd

Waarom slaan we dit op?

Het e-mailadres is er om jou in het spel te kunnen herkennen als persoon. Verder slaan we de bovenstaande gegevens op om jou een persoonlijke spelervaring te laten beleven. Om je passende terugkoppeling en ‘push berichten’ te kunnen sturen. Om je in een team te kunnen laten spelen. Om het spel te kunnen analyseren op de werking en inhoud en waar nodig te verbeteren.

Wie kunnen deze gegevens zien?

&niped medewerkers en medewerkers van de spelontwikkelaar &ranj. Alle data wordt opgeslagen binnen Stichting NIPED Databeheer en worden alleen beschikbaar gesteld voor de boven beschreven bewerkingen.

Dit wordt niet buiten Nederland opgeslagen.

Beveiligingsniveau?

128-bit TLS 1.0-1.2

Contactpersoon bij vragen?

info@niped.nl

Hoelang bewaren we deze informatie?

Alle speldata die door jou is ingevoerd die worden bewaard voor de periode van 38 maanden.

De gebruikersdata, zoals motivatieprofiel, afgeronde opdrachten worden voor niet commerciële wetenschappelijk doeleinden langer bewaard, namelijk 15 jaar door de Stichting NIPED Databeheer.

We gebruiken deze gegevens dan om je in te kunnen laten inloggen in een spel, zodat jij elke keer weer jouw spelinstellingen krijgt. En we gebruiken het om een highscore te maken. Allemaal voor de hand liggende zaken.

De gegevens kunnen ook gebruikt worden om het spel te verbeteren. Wij kijken dan bijvoorbeeld naar hoelang de meeste mensen het spel spelen, waar ze afhaken en of ze het spel uitspelen. Voor de analyses maken we gebruik van geanonimiseerde data (Game analytics).

Voor ons gaat het over de getallen, de statistieken niet over de persoonsgegevens zelf. De statistieken delen we alleen binnen NIPED Prevention BV, de Stichting NIPED databeheer en de spelontwikkelaar &ranj.

Om nog meer inzicht te krijgen in de werking van de game en gedragsverandering, zullen er ook niet commerciële wetenschappelijke onderzoeken met de gepseudonimiseerde data gedaan worden. Dat betekend dat de data niet zomaar tot een persoon

We vragen je expliciet om toestemming om je data te bewaren en te gebruiken voor het doel en de duur zoals hierboven beschreven.

Informatiebeveiliging

Wij vinden privacy en het zorgvuldig omgaan met gegevens van personen belangrijk. Daarom dragen we er ook zorg voor dat die privacy zoveel als mogelijk beschermd blijft. We slaan de data beveiligd op. &niped heeft hiervoor speciale beveiligde servers in beheer.

Jouw gegevens worden verwerkt in een beveiligde omgeving onder de verantwoordelijkheid van &niped. &niped heeft organisatorische en technische maatregelen genomen om jouw informatie te beschermen tegen verkeerde toegang, verlies en misbruik.

De data wordt beheerd door een Stichting NIPED databeheer binnen de EER.

Verwijderen of wijzigen van gegevens

Wij zijn verplicht jouw data te laten zien, te veranderen of te verwijderen als je dat wenst. Mocht dit het geval zijn neem dan contact met ons op via info@niped.nl

Voor klachten kun je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming: fg@niped.nl

Aanpassingen

We zullen deze privacyverklaring af en toe moeten aanpassen, door in te stemmen met deze verklaring mogen wij dat doen. Als er nieuwe verwerkingen van gegevens zullen plaatsvinden, informeren wij je daar uiteraard over.

NIPED Prevention B.V.

Naritaweg 70, 1043 BZ Amsterdam