Heel Nederland Gezond

Wat is Heel Nederland Gezonder?

Heel Nederland Gezonder is een groeiende beweging van meer dan honderd private en publieke partijen om persoonlijke preventie voor iedereen vanaf 18 jaar toegankelijk te maken. De initiatiefnemers van Heel Nederland Gezonder zijn: De Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds, het Longfonds, de Landelijke Huisartsenvereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, GGD GHOR Nederland en &niped.

Heel Nederland Gezonder heeft een onafhankelijk karakter. Dit wordt gegarandeerd in de Kwaliteitsraad en de Wetenschappelijke Raad.

Waarom Heel Nederland Gezonder?

Zolang je gezond bent, leef je je leven. En als je ziek wordt, dan ga je naar de dokter. Je gaat er natuurlijk vanuit die jou wel weer beter maakt. Gelukkig gebeurt dat meestal ook. Het wordt allemaal voor je geregeld. Maar waarom pas ingrijpen als het al te laat is? Waarom is onze gezondheidszorg en onze samenleving zoveel gericht op nazorg, en te weinig op voorzorg? Oftewel, voorkomen in plaats van genezen. Helaas is preventie nog niet op een laagdrempelige manier toegankelijk voor iedereen in Nederland. Door preventie toegankelijk te maken biedt Heel Nederland Gezonder een antwoord op deze vraagstukken.

Hoe gaan we Heel Nederland Gezonder bereiken?

Samen met de huisartsenorganisaties en gezondheidsfondsen, heeft &niped de Persoonlijke Gezondheidscheck ontwikkeld. De Persoonlijke Gezondheidscheck is het wetenschappelijke en laagdrempelige antwoord op het versnipperde aanbod van losse, vaak onbetrouwbare gezondheidstesten. De check wordt op dit moment al via werkgevers, zorgverzekeraars en gemeenten aangeboden aan zo'n 400.000 Nederlanders. Hierdoor krijgen zij inzicht in hun gezondheid en waar nodig ontvangen zij advies om hiermee aan de slag gaan.

Initiatiefnemers

katja

Katja van Geffen - Manager Zorg & Innovatie Nierstichting

“De Nierstichting maakt zich sterk voor gezonde nieren voor iedereen. Want slechte nieren slopen je lichaam. In Heel Nederland Gezonder bundelen we de krachten en geven burgers inzicht in hun gezondheid en advies op maat hoe hiermee aan de slag te gaan. Er is extra aandacht voor mensen die minder gezondheidsvaardigheden hebben, maar vaak moeilijk bereikbaar zijn. Dat is hard nodig want de gezondheidsverschillen in Nederland zijn te groot.”  

Laatste nieuws

Inzicht in persoonlijke gezondheid breed toegankelijk in Nederland

Persoonlijke Gezondheidscheck beschikbaar voor 2,3 miljoen Nederlanders
5 december, 2018

Er is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een gezonder Nederland. Een aantal zorgverzekeraars, waaronder De Amersfoortse, ONVZ, VGZ en Zilveren Kruis, boden de Persoonlijke Gezondheidscheck al (gedeeltelijk) aan via hun zorgverzekering. Nu ook Menzis de Persoonlijke Gezondheidscheck per 1 december via haar online gezondheidsprogramma SamenGezond aanbiedt, wordt de check laagdrempelig toegankelijk voor maar liefst 2,3 miljoen Nederlanders. Een heugelijke mijlpaal in het licht van het Preventieakkoord, dat onlangs werd gepubliceerd.

in samenwerking met

Health Deal - oplossen van knelpunten

De Health Deal 'Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health' is in het leven geroepen om drempels op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid, financiering en gebruiksmogelijkheden weg te nemen en samenwerking te vergemakkelijken. Met als doel: persoonlijke preventie via e-Health toegankelijk maken voor alle inwoners van Nederland.

Partners van deze deal zijn, naast de initiatiefnemers van Heel Nederland Gezonder, ook VitaValley, Institute for Positive Health, NPHF, Menzis, Pharos, VWS en EZ.

Op weg naar de gezamenlijke ambitie kunnen Heel Nederland Gezonder en de Health Deal elkaar versterken. Heel Nederland Gezonder zorgt met name voor de doorontwikkeling van het instrument, wetenschappelijke onderbouwing, toezicht op kwaliteit en gebruik van data en endorsement vanuit gezondheidsfondsen en artsenorganisaties. De Health Deal zet in op het realiseren van Heel Nederland Gezonder en het oplossen van knelpunten die daar bij komen kijken.