Vitaliteit op de werkvloer

&niped heeft een missie: een gezonder leven voor iedereen. Om dat te bereiken werken we nauw samen met werkgevers aan vitaliteit en gezondheid op de werkvloer. Ook al is die werkvloer thuis. En dat betekent vaak dat je als werkgever minder goed zicht hebt op hoe het echt gaat met al je collega's. Start daarom met de Persoonlijke Gezondheidscheck van &niped en weet echt hoe het met jouw collega's gaat!

Vergoedingen door

Na het lezen van deze whitepaper weet je:

 • Hoe je je medewerkers motiveert om te werken aan gezondheid.
 • Wat de basisprincipes van efficiënte ziektepreventie zijn.
 • Waar je op moet letten bij het kiezen van een geschikte gezondheidscheck.
 • Waarom het gezondheidsinzicht van werknemers altijd privé moet blijven.
 • Wat nudging is en hoe je dit toepast om gezond gedrag te stimuleren.
 • Waarom veel gezondheidsapps en -programma’s weinig resultaat hebben.
 • Waarom je een nieuw gezondheidsbeleid juist niet al te groots moet aanpakken.

En nog vele andere tips en aanbevelingen.

3 belangrijke redenen om je werknemers fit en vitaal te houden:

 1. Minder ziekteverzuim bespaart je organisatie aanzienlijk veel kosten.
 2. Je verhoogt de productiviteit van je medewerkers met wel 10%.
 3. Er is sprake van toenemende vergrijzing én de AOW-leeftijd is verhoogd.

Verhoog duurzame inzetbaarheid en verminder ziekteverzuim

Voor een effectief gezondheidsbeleid is integraliteit van essentieel belang. Preventie draait namelijk om het totaalplaatje van het ziekteproces in plaats van alleen te focussen op enkele risicofactoren.

Met een preventieve aanpak vergroot je de regie van de gezonde werknemers over hun eigen leefstijl en daarmee ook hun gezondheid. Een preventief gezondheidsplan dringt het ziekteverzuim op de werkvloer terug tot zo'n 20%. Bovendien stijgt productiviteit met zo’n 10%.

Oftewel: beter voorkomen dan genezen!

De whitepaper staat dan ook boordevol met tips, tools, geschikte programma’s en aanbevelingen om ziekteverzuim te voorkomen.

Onze klanten zijn o.a.

6 stappen voor meer vitaliteit op de werkvloer

Onze aanpak naar een gezonde organisatie bestaat uit 6 concrete stappen die je volgt. Hiermee kun je doelgericht aan de slag voor het beste vitaliteitsresultaat. Deze staan ook beschreven in onze whitepaper 'Integraal gezondheidsbeleid: zo doe je dat!'.

 • Sep 10, 2020

  1. Betrekken van directie en/of management

  Breng de huidige situatie in kaart (met HR analytics) en stel KPI’s vast (met behulp van een solide business case). Om de directie te betrekken bij de opbrengsten van een investering in gezonde medewerkers is het raadzaam om een business case op te stellen.

 • Sep 10, 2020

  2. Draagvlak creëren binnen de organisatie

  Om draagvlak te creeeren is het aan te raden om een koplopergroep te selecteren. Deze koplopergroep gaat eerder met het onderwerp aan de slag en krijgt handvatten om met andere medewerkers in gesprek te gaan hierover.

 • Sep 10, 2020

  3. Doe een nulmeting

  Een nulmeting is een basisvoorwaarde om de juiste preventie of interventies toe te passen. Acteer op de werkelijke cijfers in plaats van assumpties. Door de medewerkers een nulmeting aan te bieden krijgen zij inzicht op persoonlijk niveau hoe ze ervoor staan op het vlak van gezondheid & vitaliteit.

 • Sep 10, 2020

  4. Inzicht en advies op 2 niveaus

  Na de nulmeting ontvangen deelnemers een persoonlijk rapport. Op groepsniveau krijgt de organisatie ook een terugkoppeling. Op basis hiervan kun je gericht aan de slag met het vaststellen van de vervolgacties die hierop aansluiten.

 • Sep 10, 2020

  5. Vervolgstappen vaststellen en verankering binnen de organisatie

  Op basis van het groepsrapport worden vervolgstappen op managementniveau, bij leidinggevenden en bij medewerkers vastgesteld. Zo maak je de meeste impact, maar zorg je ook vooral voor borging binnen jouw organisatie.

 • Sep 10, 2020

  6. Hermeting en verankeren als continu proces

  Door opnieuw te meten krijg je inzicht in de effectiviteit van het beleid. Je blijft op basis van een datagedreven aanpak sturing geven aan de belangrijkste gezondheidsrisco’s binnen de organisatie. Blijf medewerkers stimuleren om actief met het advies aan de slag te gaan. Niet alleen met de interventies, maar ook door als werkgever gezond gedrag te stimuleren.

Bevorder vandaag nog de vitaliteit op de werkvloer

Gezondheid was nog nooit zo belangrijk als nu. In tijden van corona is uitstellen immers geen optie meer. Download hieronder de whitepaper Integraal gezondheidsbeleid op de werkvloer en pas de makkelijke handvatten direct toe in je organisatie. 

Nieuws & artikelen