Op woensdag 19 juni is ons kantoor gesloten. Stuur gerust een mail; we komen er zo snel mogelijk op terug.

Vrijblijvende Offerte

Voor een gezonde organisatie

Offerte aanvragen
7 september 2022 3 minuten

Subsidies voor vitaliteit in de Levensmiddelenindustrie

De levensmiddelenindustrie (LMI) is een van de grootste industrieën van Nederland en een essentiële sector voor de Nederlandse economie. Maar de industrie is in transitie. Om de industrie future-proof te maken is door Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) het programma Food in Transitie 2030 (FIT2030) opgezet. &niped is gekozen om met de gezondheidscheck deel uit te maken van het aanbod. Barbara van der Woerd, projectleider FIT2030, vertelt waarom het programma zo belangrijk is.

Food In Transitie

Vraag en aanbod

Vraag vanuit de maatschappij draagt eraan bij dat de industrie door-ontwikkelt. De wijze waarop voeding wordt geproduceerd is aan het veranderen en zal ook blijven veranderen. Deze transitie vindt met name plaats op 3 gebieden:

  • Voedingstransitie. De grondstoffen waaruit voeding bestaat veranderen en daarmee ook de wijze waarop voeding wordt geproduceerd. Dit wordt gedreven door sterke veranderingen in consumentenbehoefte en markt;
  • Duurzaamheid. Er is druk vanuit de maatschappij, overheid en markt om meer duurzame voeding te produceren;
  • Technologische ontwikkelingen. Er is een toename van technologie in de productie van voeding. In het bijzonder digitalisering en robotisering.

Mooie ontwikkelingen, maar ze brengen ook risico’s met zich mee. Medewerkers kunnen hun werk mogelijk minder goed uitvoeren. Er moet namelijk meer worden geproduceerd in minder tijd, de band draait sneller, de werkdruk neemt toe en er worden hogere mentale eisen gesteld aan medewerkers.

Vraag uit de maatschappij verandert, met gevolgen voor de vitaliteit van medewerkers in de industrie

Bestaande uitdagingen

De Inspectie SZW concludeerde in 2021 dat er in de industriële sector een gebrekkige veiligheidscultuur heerst, met ernstige arbeidsongevallen en veel klachten en signalen als het gaat om onveilige arbeidsomstandigheden. Daarnaast blijkt dat er in de industriële sector relatief veel sprake is van pesten. Door de negatieve invloed op het geestelijk welzijn kan dit leiden tot verzuim.

Dit benadrukt evenals bestaande uitdagingen als vergrijzing en ontgroening (weinig jongeren die instromen), fysiek zwaar werk en hoge werkdruk hoe belangrijk het is dat medewerkers vitaal, vaardig en wendbaar zijn.

Aan de slag met vitaliteit

In de transitie zijn er volgens Barbara drie doelgroepen te onderscheiden om met vitaliteit aan de slag te gaan: oudere medewerkers, jongere medewerkers en directie, leidinggevenden en HR professionals.

Oudere medewerkers

De dienstverbanden in de sector zijn lang en medewerkers stromen pas op latere leeftijd uit. De oplopende slijtage op geest en lichaam eist op enig moment zijn tol. Naarmate werkenden ouder worden, neemt de behoefte aan hersteltijd toe, maar dit kan niet altijd geboden worden.

Jongere medewerkers

Jongeren stromen relatief veel uit. Dit is een groeiend probleem, aangezien het aantal jongeren dat op MBO niveau werkt al jaren afneemt. Relatief weinig jongeren kiezen voor een baan in de Food. Daarnaast blijken jonge medewerkers vaak weinig bezig met onderwerpen als vitaliteit en gezondheid.

Directie, leidinggevenden en HR professionals

Barbara vertelt dat veel van de problematiek zoals beschreven, samenhangt met de cultuur en de leiderschapsstijl binnen organisaties. Directie, leidinggevenden en HR hebben een belangrijke rol om de organisatie te stimuleren meer eigen regie te nemen op de duurzame inzetbaarheid.

Of het nu is om de behoeftes te onderzoeken, bewustzijn te creëren of een vitale werkcultuur te stimuleren: het verschil kunnen maken begint met inzicht. Met een gezondheidscheck leer je het effect van de ontwikkelingen en uitdagingen op de medewerkers kennen. Door als werkgever met dit inzicht aan de slag te gaan kunnen zij langer met veel plezier hun werk doen.

Medewerkers in de voedingsindustrie voeren zwaar lichamelijk werk uit

Waardevolle investering

Tijd en geld besteden aan vitaliteit en daarmee duurzame inzetbaarheid is op de korte termijn een investering, maar levert op de lange termijn een gezond bedrijf met vitale medewerkers op. Dat is belangrijk om verzuim te voorkomen en werkgeluk te verhogen. Zo maken we de industrie toekomstbestendig en medewerkers vitaal, vaardig en wendbaar, benadrukt Barbara.

Werkgevers binnen de levensmiddelenindustrie die met vitaliteit aan de slag willen kunnen in veel gevallen gebruik maken van subsidie via FIT2030. De Persoonlijke Gezondheidscheck maakt deel uit van dit aanbod en is daarmee nu nóg voordeliger in te zetten. Vraag een offerte aan en krijg het inzicht wat je nodig hebt om jouw organisatie, medewerkers en beleid future-proof te maken.

Relevante diensten

Loïs Neugebauer