Vrijblijvende Offerte

Voor een gezonde organisatie

Offerte aanvragen
6 mei 2021 2 minuten

Preventief Medisch Onderzoek binnen de bakkersbranche

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf financiert sinds maart 2020 de Persoonlijke Gezondheidscheck voor de leden van de bakkersbranche. Hiermee kregen ruim tweeduizend bakkersbedrijven in Nederland de mogelijkheid kosteloos mee te doen. Al eerder spraken wij over het aanbod van het Preventief Medisch Onderzoek aan de bakkers. Nu de laatste organisaties zich hebben aangemeld ging onze adviseur Annabel Soons opnieuw in gesprek met Tineke Rens, Coördinator Veilig en Gezond in het Bakkersbedrijf, over de uitrol van de gezondheidscheck.

Bewustzijn creëren voor gezondheid op de werkvloer

Met het inzetten van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) hoopt de brancheorganisatie inzicht te krijgen in de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers binnen de branche. Tegelijkertijd wilden zij medewerkers bewust maken van het belang van een goede gezondheid en de mogelijkheid voor een periodiek medisch onderzoek. ‘‘Net als een fietsenplan bereiken gezondheidsinterventies vaak de mensen die al geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Als jij je er niet van bewust bent dat er ziekte is, waarom zou je je dan druk maken over preventie? Zo ver zijn we nog niet. Ik zie de gezondheidscheck als een bouwsteen om het belang van gezond werken te benadrukken richting werknemers’’, vertelt Tineke.

Toegankelijk en schaalbaar Preventief Medisch Onderzoek

Binnen de bakkersbranche vind je veel verschillende soorten organisaties. Bij sommige bakkerijen speelt gezondheid al een grote rol, bij anderen staat het nog niet op de kaart. Best lastig wanneer je op zoek bent naar één instrument dat voor een hele sector in te zetten is. Om de gehele branche te kunnen bereiken hechtte Veilig en Gezond in het Bakkersbedrijf in hun zoektocht daarom veel waarde aan de toegankelijkheid en schaalbaarheid van een Preventief Medisch Onderzoek.

‘‘Vanuit de overheid komen er wel programma’s voort, maar die zijn nooit zo vormgegeven dat ze de kleinere bakkers op de hoek bereiken. Vaak gaat het om metingen op locatie die te ver weg zijn, of qua tijd niet uitkomen’’, vertelt Tineke. Gezien de nachtelijke werktijden van veel bakkers is een meting op locatie niet altijd mogelijk. De optie van bijvoorbeeld een gezondheidsbus was dan ook snel uitgesloten. ‘‘Ik heb verschillende programma’s bekeken. Jullie PMO is eigenlijk de enige waarvan ik zeker ben dat die wel zo ver reikt. Dit gaf de doorslag.’’

Het corona-effect

Het PMO is dus binnen de gehele branche ingezet. Met een code konden de bakkersbedrijven zich aanmelden voor de check in het &niped klantportaal. Het project werd verlengd wegens corona, waardoor de aanmeldperiode langer doorliep. Gedurende deze periode maakte Tineke een shift mee binnen de branche. ‘‘Aan het begin van corona mochten we bijna niet aan het onderwerp gezond leven en preventie komen. Uit angst voor beschuldigende vingers richting iemands leefstijl wanneer diegene erg ziek zou worden na besmetting. Ondertussen is er veel veranderd. Het onderwerp is veel meer bespreekbaar geworden en er is gaandeweg veel aandacht op gevestigd. Dat maakt het een minder lastig gesprek om aan te gaan en zo konden we vol op het belang hiervan inzetten.’’

Als we het belang van een preventief medisch onderzoek blijven benadrukken en aan de hand van de uitslag kunnen zeggen: ‘hier gaan we mee aan de slag’, dan kun je gericht gaan werken aan een gezondere branche.

De samenwerking met &niped

‘‘Ik ben doorgaans heel tevreden over de keuze voor &niped. De samenwerking verliep goed en dingen werden snel opgepakt’’, zegt Tineke. Met de brede uitrol binnen de branche zijn ook mooie vervolgstappen naar voren gekomen voor &niped, om het PMO nog verder aan te scherpen. Van meer vertalingen om echt iedereen in de productiesector te kunnen helpen, tot ontwikkeling van een breed scala aan ‘aanvalsroutes’ afgestemd op verschillende soorten organisaties. Zo blijven we ons preventief medisch onderzoek doorontwikkelen en werken we aan een gezonder leven voor iedereen.

Loïs Neugebauer