Op woensdag 19 juni is ons kantoor gesloten. Stuur gerust een mail; we komen er zo snel mogelijk op terug.
3 april 2018 2 minuten

Gemeente Waalwijk gaat voor gezond!

Klanten van de Persoonlijke Gezondheidscheck vertellen over hun ervaringen met de check.
Vanaf deze maand krijgen de medewerkers van Gemeente Waalwijk de mogelijkheid om de Persoonlijke Gezondheidscheck te doen. In dit interview is Marie-José de Beer, Preventiemedewerker Arbo bij Gemeente Waalwijk, aan het woord.

De Gemeente doet al diverse zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, zoals extra verlof voor oudere medewerkers, flexibele werktijden en een fitness-aanbod. Maar uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie kwam naar voren dat het uitvoeren van een preventief medisch onderzoek (PMO) voor hun organisatie nodig was. Daarom gingen zij op zoek naar een gezondheidscheck en kwamen al gauw in aanraking met de Persoonlijke Gezondheidscheck!

Er zijn natuurlijk vele aanbieders van gezondheidschecks. Waarom is er speciaal gekozen voor de Persoonlijke Gezondheidscheck?

“Als organisatie hebben wij voor de Persoonlijke Gezondheidscheck gekozen door de duidelijke en volledige informatie voorafgaand aan het onderzoek. Maar ook het voorbeeld van de macrorapportage sprak ons erg aan. Daarnaast is de Persoonlijke Gezondheidscheck een externe partij (wens van de OR) die een compleet onderzoek aanbiedt, dat zelfstandig (en thuis) door onze medewerkers kan worden uitgevoerd met daarbij een volledige waarborging van de privacy. Ten slotte is de begeleiding van de programmamanager van de Persoonlijke Gezondheidscheck erg prettig: het ont-zorgt ons als organisatie.”

Wat denkt u dat de voordelen van de Persoonlijke Gezondheidscheck zijn voor uw medewerkers?

“Medewerkers kunnen gemakkelijk, kosteloos en anoniem inzicht krijgen in hun gezondheid en de eventuele risico’s die ze lopen. De medewerkers krijgen een digitaal adviesrapport over wat ze zelf kunnen doen om de situatie te verbeteren. Deelname aan de gezondheidscheck is daarnaast vrijwillig en de privacy is voor onze medewerkers volledig gewaarborgd.”

Wat levert de Persoonlijke Gezondheidscheck Gemeente Waalwijk als werkgever op?

“Het uitvoeren van een gezondheidscheck geeft de organisatie een goed beeld waar verbeterpunten liggen met als uiteindelijke doel, het inzetbaar houden van vitale, gezonde medewerkers. Dit krijgen wij in beeld middels de macrorapportage, waar de risico’s organisatie breed in beeld worden gebracht. Bovendien geven wij met het uitzetten van een gezondheidscheck invulling aan goed werkgeverschap, dat zorgt weer voor gemotiveerde, betrokken en loyale medewerkers.”

Wat wil Gemeente Waalwijk uiteindelijk met de uitkomsten van de Gezondheidscheck doen?

“Op basis van de uitkomsten kunnen wij als organisatie deze onderwerpen makkelijker bespreekbaar maken en krijgen wij een beter beeld waar we preventief op kunnen gaan inzetten. Zo worden de resultaten gebruikt om het duurzaam inzetbaarheidsbeleid (vitaliteitsbeleid) beter vorm te geven.”

 

Ook werken naar een gezonde gemeente? Neem dan contact met ons op!

Mireille Besseling