8 november 2017 2 minuten

G4S gaat voor gezond

Klanten van de Persoonlijke Gezondheidscheck vertellen over hun ervaring met de check.
In dit interview is Carlo van Veen aan het woord. Deze Health Security Environment (HSE) Manager kende de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) nog van zijn vorige werkgever. Door die ervaring besloot hij dat er voor het monitoren van de gezondheid van de medewerkers van G4S maar één tool echt geschikt was: de Persoonlijke Gezondheidscheck. Hij vertelt over zijn ervaringen met de check.

Waarom een gezondheidscheck voor de medewerkers van G4S?

Voor het programma Fit to Work was instrumentarium noodzakelijk. Er was inzicht nodig in de fitheid van de medewerkers van G4S. We wilden voornamelijk vaststellen dat de fitheid van de medewerkers aan de vastgestelde normen voldeed. De Persoonlijke Gezondheidscheck hebben we voornamelijk als nulmeting gebruikt.

Er zijn natuurlijk vele aanbieders van gezondheidschecks. Waarom is er speciaal gekozen voor de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Door mijn vorige werkgever ben ik in aanraking gekomen met de Persoonlijke Gezondheidscheck. Daar had ik zeer positieve ervaringen mee. Toen er bij G4S ook behoefte was aan inzicht in de gezondheid van de medewerkers heb ik de Persoonlijke Gezondheidscheck hier geïntroduceerd. Voornamelijk omdat de medewerkers van NIPED (het kennisinstituut achter de Persoonlijke Gezondheidscheck) zeer professioneel, fris en enthousiast zijn en het daardoor een heel fijn bedrijf is om mee samen te werken. Ook heeft het project een korte doorlooptijd, omdat NIPED alles al heeft ontwikkeld en je daar gebruik van kunt maken. Je wordt echt ontzorgt. Daarnaast voldoet de Persoonlijke Gezondheidscheck ook aan de eisen van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), wat wij verplicht zijn om periodiek aan onze medewerkers aan te bieden.

Wat vonden de medewerkers van de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Onze medewerkers vonden het vooral heel fijn om geruststelling en bevestiging te krijgen. Veel medewerkers willen graag weten hoe het met hun gezondheid is gesteld, ondanks het feit dat ze vaak al denken te weten hoe het daarmee zit. Dit zorgt voor een bevestiging van het gevoel. Zonder check weet je het namelijk nooit zeker. Daarnaast is het voor de medewerkers fijn dat de werkgever er niet tussen zit. De werknemers bepalen zelf of ze meedoen en of ze iets met de adviezen en suggesties gaan doen. Verder een heel groot en belangrijk pluspunt aan de Persoonlijke Gezondheidscheck: het is volledig anoniem en privé. Wij krijgen nooit op individuele basis gegevens van de medewerkers. Dat zorgde ervoor dat de check als betrouwbaar en veilig werd ervaren.

Wat heeft de Persoonlijke Gezondheidscheck G4S opgeleverd?

Door de check hebben wij nu inzicht in de gezondheid van de medewerkers in de vorm van een macrorapportage. Deze macrorapportage is op groepsniveau, dus de privacy van de medewerkers wordt hierdoor goed gewaarborgd. Ook hebben we nu concrete aanknopingspunten voor ons beleid op het gebied van gezondheid, omdat je de risicofactoren heel concreet inzichtelijk krijgt. Daarnaast is het ook goed voor ons imago richting de medewerkers. We willen graag laten zien dat we om hen bekommeren.

Ten slotte, wat vond u van het macrorapport en wat gebeurt er met de uitkomsten?

Het is echt een prachtig rapport. Heel gedetailleerd, waardoor we veel concrete aanknopingspunten hebben om het beleid op het gebied van gezondheid te verbeteren. Na de oplevering van het macrorapport moet besloten worden welke punten we als werkgever gaan oppakken. Zo kunnen we heel concreet ons gezondheidsbeleid aanpakken.

Mireille Besseling