15 oktober 2018 2 minuten

De BKD vitaliteitsweek

Vandaag start de vitaliteitsweek binnen BKD, waarin wij samen met hen mogen werken aan gezonde medewerkers. BKD is het kwaliteitsgarantiemerk voor bloembollen nationaal en internationaal. Zij staan dus garant voor gezonde bloemen, maar ook zeker voor gezonde werknemers. Directeur Bert Pinxterhuis vertelt hoe zij bezig zijn met het onderwerp vitaliteit.

“Wij vinden het belangrijk dat je zelf aan de slag kunt met bepaalde zaken en je hulp kunt inroepen als dat nodig is.”

Onderneemt BKD zelf al actie wat betreft het onderwerp vitaliteit en duurzame inzetbaarheid?

“Dit jaar wordt er een vitaliteitsweek georganiseerd waarbij het thema is: ‘Samen fit op de werkvloer en in het veld’. Activiteiten van diverse aard worden daarbij aangeboden: van wandelingen in bos en duin tot Steps- en Bootcamplessen; van stoelmassages tot een tafeltenniscompetitie; teambuildingactiviteiten en gezonde lunches en fruit op het werk. Last but not least kun je je eigen smoothie bij elkaar fietsen! Daarnaast betreft duurzame inzetbaarheid ook seniorenbeleid, opleiding en training.”

Wat is hiernaast de meerwaarde van een gezondheidsonderzoek voor jullie?

“De BKD neemt de zorg voor haar medewerkers serieus en periodiek zetten wij een gezondheidsonderzoek in voor preventieve doeleinden, maar ook met als doel ons verzuimcijfer onder controle te houden. Dit is laag en dit willen wij graag zo houden.”

Waarom hebben jullie uiteindelijk voor de Persoonlijke Gezondheidscheck gekozen?

“Wij gingen via Google op zoek naar een ‘moderne’ eigentijdse aanpak. Wij hebben een groot aantal medewerkers in de buitendienst werken en die wilden wij een zo laagdrempelig en praktisch mogelijk PMO aanbieden.

Door de Checkbox heeft iedereen de vrijheid om een eigen keuze te maken en de check in de privésfeer uit te voeren, dit past goed bij de waarden van de BKD. Belangrijk is ook dat je zelf aan de slag kunt met bepaalde zaken en je hulp kunt inroepen als dat nodig is. &niped heeft namelijk een goede aansluiting en samenwerking met onze bedrijfsarts, zodat wanneer er aanvullende ondersteuning en hulp nodig is deze tijdig en adequaat geboden kan worden.”

Wat is de gewenste afloop van de Persoonlijke Gezondheidscheck?

“Onder onze medewerkers hopen wij op bewustwording van de noodzaak van gezond leven en het nemen van eigen verantwoordelijkheid hierin. Op organisatieniveau willen wij ons arbobeleid door de uitkomsten actueel houden en hierop afstemmen.”

Mireille Besseling