5 oktober 2018 2 minuten

Arkin fit en vitaal!

Vorige week is Arkin gestart met de Persoonlijke Gezondheidscheck. Arkin is een organisatie die gespecialiseerd is in geestelijke gezondheidszorg, van GGZ basiszorg tot specialistische psychiatrie. In dit interview vertelt Arkin waarom zij het belangrijk vinden dat haar medewerkers zich gelukkig en vitaal voelen.

“Je kunt je werk namelijk pas echt goed doen als je lekker in je vel zit.”

Waarom ging Arkin op zoek naar een gezondheidsonderzoek?

“Bij Arkin vinden we het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten. Op het werk en daarbuiten. Hierbij willen we hen, waar mogelijk, zoveel mogelijk faciliteren.  Als werkgever zijn we bovendien verplicht om medewerkers de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Daarin zou je je kunnen beperken tot een basis-PMO, maar dat vonden we wat mager. Als we dit doen, dan doen we het goed, besloten we. Zo ontstond het idee om een zo breed mogelijk PMO-pakket aan te bieden. De Persoonlijke Gezondheidscheck leek ons daarvoor het perfecte instrument.”

 Wat gaf de doorslag dat er voor een PMO bij &niped is gekozen?

“We waren op zoek naar een partij die de privacy van onze medewerkers optimaal kon waarborgen. Toen we ontdekten dat &niped in 2017 door de Consumentenbond veilig was bevonden, besloten we deze partij te benaderen. Bovendien biedt &niped medewerkers de mogelijkheid om zonder bezoek aan een arts of verpleegkundige de onderzoeken uit te voeren. Aangezien de meeste mensen het zeer druk hebben, leek ons daarmee de kans groter dat veel medewerkers zullen deelnemen. Het spreekt ons aan dat de check een breed pakket aan gezondheidsonderwerpen onderzoekt, dat er aandacht is voor de relatie met arbeidsomstandigheden en dat medewerkers de onderzoeken zelfstandig kunnen uitvoeren.”

Wat hopen jullie te bereiken met de Persoonlijke Gezondheidscheck voor de organisatie en haar medewerkers?

“Door het aanbieden van de Persoonlijke Gezondheidscheck aan onze medewerkers, hopen we dat we gezondheidsproblemen zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Omdat dit de eerste keer is dat we zo’n onderzoek organiseren, besloten we ons voornamelijk te richten op een specifieke doelgroep. We kozen uiteindelijk voor de medewerkers van 50 jaar en ouder, die we vervolgens expliciet hebben uitgenodigd. Uiteraard mogen andere medewerkers zich ook gewoon aanmelden.

Op individueel niveau hebben de medewerkers ook baat bij de Persoonlijke Gezondheidscheck. Een medewerker die meedoet met de Persoonlijke Gezondheidscheck, krijgt namelijk snel en eenvoudig inzicht in zijn of haar gezondheid. Mogelijk kan hij of zij daar verergering van eventuele problemen mee voorkomen, of een reeds bestaand gezondheidsprobleem verbeteren.

Wij als organisatie krijgen na onze deelname een zogenaamde ‘macrorapportage’. Dit is een rapportage van de resultaten op organisatieniveau, mits er genoeg medewerkers hebben deelgenomen aan het onderzoek, zodat de resultaten niet te herleiden zijn naar medewerkers. De privacy van de medewerkers staat dus voorop. Uit de macrorapportage willen we leren wat voor (preventieve) acties we binnen de organisatie kunnen inzetten om medewerkers te faciliteren bij het managen van hun gezondheid en de arbeidsomstandigheden nog verder kunnen verbeteren.”

Hoe is Arkin verder nog met het onderwerp vitaliteit bezig?

“Binnen Arkin loopt een prachtig project: Nrgize. Dit project is gericht op het bevorderen van de vitaliteit van onze medewerkers. Je kunt je werk namelijk pas echt goed doen als je lekker in je vel zit. Nrgize helpt onze medewerkers door het delen van verschillende activiteiten en informatie daarom bij fit en gezond blijven, het vinden van een goede balans tussen werk en privé, continue ontwikkeling en je veilig voelen op het werk. Vanuit Nrgize bieden we dan ook de Persoonlijke Gezondheidscheck aan. Met deze uitkomsten hopen we de arbeidsomstandigheden nog verder te kunnen verbeteren en gezondheidsproblemen waar mogelijk voorkomen/verbeteren.”

Ook nieuwsgierig geworden wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Mireille Besseling