28 oktober 2020 3 minuten

De check bij OHRA en NN: Alwin Adriaensen is fan

Hij windt er geen doekjes om: volgens Alwin Adriaensen van Nationale – Nederlanden en OHRA Zorgverzekeringen is de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) de uitgebreidste én goedkoopste Preventief Medisch Onderzoek (PMO) in de markt. Niet voor niets biedt hij de check als accountmanager en registeradviseur duurzame inzetbaarheid al jaren bij al zijn zakelijke klanten aan.Foto van Alwin Adriaensen. Hij vertelt over zijn ervaring met de Persoonlijke Gezondheidscheck

Alwin Adriaensen, accountmanager bij Nationale – Nederlanden en OHRA Zorgverzekeringen: “behoefte verandert naar need”


Verandering

Er zit de afgelopen maanden verandering in de lucht. Kwam het preventieve gezondheidsbeleid bij (grote) bedrijven de laatste jaren maar moeizaam van de grond, nu staat het volop in de belangstelling. “We hebben ons er bij Nationale – Nederlanden (NN) en OHRA altijd hard voor gemaakt om de Persoonlijke Gezondheidscheck in collectieve zorgcontracten met zakelijke klanten mee te nemen”, zegt Adriaensen. “Maar de uitvoering ervan kwam vaak moeilijk van de grond. Het ontbrak aan handjes, middelen en commitment. Dat is inmiddels echt anders. Door de wijzigingen in de Arbowet en regeerakkoord, maar ook door de vergrijzing, COVID-19 en het tekort op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren, staat het gezondheidsbeleid hoog op de agenda. Werkgevers zien in: als we nu geen actie ondernemen om onze werknemers te helpen langer gezond te blijven, gaat het straks fout.”

Keuze voor de Persoonlijke Gezondheidscheck

Adriaensen is een Persoonlijke Gezondheidscheck-fan van het eerste uur. De reden? Het is volgens hem het beste preventie-instrument in de markt. “Bedrijven zijn verplicht om hun medewerkers iedere drie jaar een Preventief Medisch Onderzoek aan te bieden, het zogenaamde PMO. De Persoonlijke Gezondheidscheck voldoet aan alle eisen die de wet aan een PMO stelt. In tegenstelling tot vergelijkbare instrumenten van bijvoorbeeld arbodiensten is de check bovendien volledig onafhankelijk, en nog veel goedkoper ook. Voor ons is verder heel belangrijk dat de privacy van de check is gegarandeerd, en dat huisartsen en grote gezondheidsfondsen hem aanraden. Alles bij elkaar is de Persoonlijke Gezondheidscheck voor ons daarom de eerste stap naar een vitaal bedrijf.”

OHRA en Nationale Nederlanden

Werkgevers met een collectieve zorgverzekering van OHRA en/of NN die de Persoonlijke Gezondheidscheck afnemen, krijgen de kosten voor de individuele deelnemers vergoed. Daar hangt voor OHRA / NN dus een aardig prijskaartje aan. Toch is het de investering meer dan waard, aldus Adriaensen. “Niet alleen medewerkers, maar ook gezinsleden vanaf 18 jaar, mogen jaarlijks gratis aan een beperkte check deelnemen. We investeren daar graag in. Meer bewustzijn over gezondheid en leefstijl leidt uiteindelijk tot gezonder gedrag, en dus tot meer gezonde levensjaren.” Gezonder gedrag heeft tot gevolg dat de medewerkers meer bevlogen en productiever zijn.

Gezond ouder worden

We worden allemaal steeds ouder, maar niet per se gezonder oud. Sterker nog, zonder interventies en leefstijlaanpassingen neemt het aantal ongezonde levensjaren alleen maar toe, aldus Adriaensen. Door mensen bewust te maken van de eventuele gevolgen van hun leefstijl, hebben ze de keus om hun gedrag te veranderen. De Persoonlijke Gezondheidscheck biedt niet alleen inzicht in hoe mensen ervoor staan, de check biedt ook eenvoudig te realiseren oplossingen aan om je vitaliteit en gezondheid te verbeteren. Daar is iedereen bij gebaat.” We moeten allemaal langer doorwerken. Wie wil dit niet op een vitale en gezonde wijze doen? Eenmaal vitaal de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan is het wel zo prettig als je na zoveel jaren arbeid ook vitaal van je pensioen mag genieten.

Advies

Behalve accountmanager is Adriaensen ook register adviseur duurzame inzetbaarheid. Vanuit die hoedanigheid adviseert hij bedrijven over wat ze kunnen doen om hun medewerkers nu en in de toekomst zo goed mogelijk te laten functioneren. Ook daarbij komt de Persoonlijke Gezondheidscheck goed van pas. “De geanonimiseerde totaalrapportage geeft werkgevers inzicht in waar de knelpunten in hun organisatie zitten. Echt een nulmeting van hun organisatie. En ook wat er beter kan. Ik help ze om daar concreet invulling aan te geven, bijvoorbeeld als het gaat om de inrichting van de werkprocessen of van het verzuimbeleid. Want alleen kennis is niet genoeg; je moet echt actie ondernemen om daadwerkelijk iets te veranderen.”

 


Benieuwd geworden naar de mogelijkheden van de Persoonlijke Gezondheidscheck voor uw organisatie? Of naar de mogelijkheden vanuit OHRA of Nationale Nederlanden? Neem contact op.

 

 

Loïs Neugebauer